Liên hệ

Trường Trung học phổ thông Đạ Huoai

Tổ dân phố 7, đường Trần Phú, thị trấn Madaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại 02633 874 327

Mail: c3dahuoai.lamdong@moet.edu.vn

Website trường THPT Đạ Huoai: thptdahuoai.edu.vn