Category Archives: Văn bản

Trường THPT Đạ Huoai ban hành Bộ Quy tắc ứng xử

Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Đạ Huoai, năm học 2019-2020

Link dowload: tại đây 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trường THPT Đạ Huoai

Link download: tại đây

Các biểu mẫu

Link dowload: tại đây

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng

Link dowload: tại đây