CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT ĐẠ HUOAI TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NĂM 2021

Sáng ngày 18/01/2021, đoàn viên CĐCS trường THPT Đạ Huoai đã tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2021.

Cô Nguyễn Thị Chín, tổ trưởng công đoàn tổ Ngữ văn – Tiếng anh

CĐCS trường THPT Đạ Huoai đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị nâng cao nhận thức về giá trị nhân văn của phong trào hiến máu tình nguyện; đồng thời vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến máu trực tiếp. Hàng năm, có rất nhiều cán bộ, đoàn viên đã tham gia hiến máu, đặc biệt có công đoàn viên còn tham gia rất nhiều lần như thầy Vũ Trọng Chinh, thầy Nguyễn Tuấn Khánh, cô Nguyễn Thị Ngân, cô Lê Thị Tú Anh…

Đây là một trong những hoạt động hàng năm được BCH CĐCS quan tâm và được các đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, khẳng định trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong sự phát triển chung của xã hội với phương châm “Hiến máu cứu người”. Hoạt động hiến máu nhân đạo đã ngày càng trở thành một việc làm có ý nghĩa cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn, là tình cảm của con người với con người và được xã hội tôn vinh.

Một số hình ảnh về hoạt động:

Thầy Nguyễn Tuấn Khánh, công đoàn viên tổ Hóa – Sinh – Thể dục – Quốc phòng
Cô Nguyễn Thị Ngân, tổ trưởng công đoàn tổ Hành chính
Cô Bùi Phương Thúy, Chủ tịch CĐCS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *