Trường THPT Đạ Huoai triển khai giáo dục STEM

     Bùi Phương Thúy

     Thực hiện Kế hoạch số 1728/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 Sở GD&ĐT Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trường THPT Đạ Huoai đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học STEM đến từng tổ chuyên môn.

     Thực hiện kế hoạch của Sở, của Nhà trường, ngày 08/10/2020 tổ chuyên môn Hóa – Sinh – Công nghệ – TD – QP triển khai dạy học STEM với chủ đề “Điều chế chất chỉ thị axit -baze từ hoa, rau, củ”. Giáo viên trực tiếp hướng dẫn các em thực hiện chủ đề này là cô Mai Thị Kiều Hạnh, lớp thực hiện là lớp 11A4.

     Tham gia chủ đề này, các em học sinh được tham gia trực tiếp vào các quá trình từ lựa chọn mẫu, xây dựng quy trình thực hiện, thử nghiệm sản phẩm và cách bảo quản và sử dụng sản phẩm. Mẫu các em lựa chọn để xây dựng quy trình điều chế rất gần gũi với đời sống hàng ngày, dễ tìm kiếm, giá thành rẻ đó là: hoa đậu biếc, hoa hồng, củ dền, củ nghệ. Trong quá trình thực hiện chủ đề sẽ giúp các em HS hình thành các “kỹ năng của thế kỷ 21” (kỹ năng làm việc hợp tác nhóm, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng ứng dụng CNTT và truyền thông, kỹ năng tư duy) và theo đúng 4 trụ cột là triết lý giáo dục của UNESCO (học để biết – học để làm – học để phát huy bản thân – học để chung sống). Đồng thời tạo được sự gắn kết hợp lý về mặt khoa học giữa các môn học với nhau và với kiến thức thực tiễn; giảm thời gian học lí thuyết tăng thực hành và những hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho HS; làm cho các nội dung học tập xích lại gần với đời sống hơn, làm cho giáo dục thiết thực và có ý nghĩa hơn.

     Trong quá trình thực hiện chủ đề, các em HS được cô Kiều Hạnh hướng dẫn tận tình, từ việc tư vấn chọn mẫu, trợ giúp trong quá trình hoàn thiện các sản phẩm đến hướng giải quyết các vấn đề khó khăn khi các em gặp phải, đồng thời cùng với các GV của các bộ môn Công nghê, Toán, Sinh học, Tin học hỗ trợ các em trong xác định kiến thức nền trọng tâm cần áp dụng trong chủ đề, cũng như các kỹ năng cần thiết khi thực hiện.

     Mặc dù cũng còn khó khăn như chưa có phòng học chuyên biệt cho STEM, thời gian không nhiều nhưng các em vẫn rất nỗ lực để có kết quả sản phẩm như mong đợi. Tất cả sản phẩm của các em đã làm được chính thầy, cô trong tổ bộ môn kiểm tra và thử nghiệm.

     Như vậy có thể nói rằng, để từng bước đưa giáo dục STEM vào trường học, làm tiền đề, cơ sở thực hiện chương trình phổ thông mới, mỗi nhà trường cần tập trung xây dựng các chuyên đề, các chủ đề trong các môn học STEM. Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn và thông qua thực hành, ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Điều này phù hợp với hướng tích hợp trong Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018./.

Trình bày quy trình điều chế chất chỉ thị từ củ dền
Trình bày quy trình điều chế chất chỉ thị từ hoa đậu biếc
Thử nghiệm sản phẩm của các em
Thầy, cô cùng các em thử nghiệm sản phẩm
Niềm vui của cô hướng dẫn khi sản phẩm của các em thành công như mong đợi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *