Trường THPT Đạ Huoai hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; Tháng hành động vì môi trường năm 2020; Các hoạt động chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 Bùi Phương Thúy

      Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-THPT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Trường THPT Đạ Huoai về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-THPT ngày 05 tháng 6 năm 2020 về tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động về môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2020; Kế hoạch số 13/KH-THPT ngày 09 tháng 6 năm 2020 về tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và tổng vệ sinh khu vực trong và ngoài nhà trường chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, thầy và trò Trường THPT Đạ Huoai đã tổ chức Chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa, thu gom và phân loại rác thải ở toàn bộ khuân viên trong và ngoài nhà trường.

      Công đoàn đã tổ chức tuyên truyền, động viên, đôn đốc toàn thể CĐV – NLĐ cùng tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020; Tháng hành động vì môi trường 2020; chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Đoàn thanh niên đã tổ chức tuyên truyền cho toàn thể học sinh trong nhà trường về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, Tuần lễ Quốc gia nước sạch; tổ chức cho các em trồng hoa, cây cảnh, khơi thông các rãnh thoát nước, tổng vệ sinh toàn bộ khuân viên trong và ngoài nhà trường.

     Song song với việc làm tốt công tác an toàn, sức khỏe, xây dựng trường học “xanh, sạch, đẹp” thầy và trò Trường THPT Đạ Huoai luôn hưởng ứng và tham gia nhiệt tình trong công tác tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường như chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày Môi trường Thế giới, các chiến dịch trồng cây xanh hàng năm tại đia phương, thu gom rác thải, sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch … Qua đó ý thức bảo vệ môi trường, ứng xử có trách nhiệm với môi trường với mỗi CB – GV – CNV và HS ngày càng được nâng cao, mỗi CB – GV – CNV và HS là một công dân gương mẫu, góp phần cùng toàn xã hội chung tay bảo vệ, gìn giữ để môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn./.

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX
Trường học xanh – sạch – đẹp
Cô và trò cùng chăm sóc bồn hoa, cây cảnh
Chúng em tích cực lắm đấy
Không gian xanh trường em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *