VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TẠI TRƯỜNG THPT ĐẠ HUOAI

 (Bùi Phương Thúy, Giáo viên Trường THPT Đạ Huoai)

Hiện nay, Công đoàn cơ sở Trường THPT Đạ Huoai quản lý 5 tổ Công đoàn, với 39 đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có 05 đồng chí (trong đó có 03 nữ, 02 nam và có 03 Đảng viên). Hoạt động của Công đoàn trong nhiều năm qua được đánh giá là hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở Trường THPT Đạ Huoai thể hiện rõ vai trò và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, như: Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước của Nhà trường; giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ trong hoạt động chuyên môn…Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng vững mạnh được BCH Công đoàn và các Tổ công đoàn luôn xác định và thực hiện thường xuyên. Công đoàn cơ sở luôn xác định phải xây dựng tổ chức mình: Mạnh về tư tưởng, mạnh về tổ chức và mạnh về phong trào. Chính vì vậy, Công đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để Đoàn viên công đoàn ngày càng hiểu sâu về Đảng, về bản chất và sứ mệnh của giai cấp công nhân, đóng góp ý kiến cho Đảng, tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tham gia xây dựng Đảng đã có nhiều tiến bộ, tập trung thực hiện các giải pháp trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, tổ chức Công đoàn đã giới thiệu 6 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã có 04 đồng chí được kết nạp; 08 Đoàn viên tiêu biểu được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 03 đồng chí được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị. Đồng thời, thông qua các hoạt động, Công đoàn cơ sở Trường THPT Đạ Huoai đã tích cực vận động Đoàn viên gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về giai cấp công nhân…thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Nhà trường.

Các hoạt động phong trào thi đua được đẩy mạnh, như: “Mỗi Thầy, Cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”….Bên cạnh đó Công đoàn cơ sở tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Gia đình Việt Nam… với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Sinh hoạt truyền thống, nghe nói chuyện chuyên đề, tổ chức tham quan du lịch, tham gia các buổi tập huấn… Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát huy và là thế mạnh của Công đoàn cơ sở.

Tuy nhiên, hoạt động của các đoàn thể nói chung và Công đoàn cơ sở Trường THPT Đạ Huoai nói riêng hiện nay vẫn còn một số hạn chế như:

– Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt diễn biến tư tưởng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để đề xuất với tổ chức Đảng có lúc chưa kịp thời;

– Sinh hoạt của BCH Công đoàn; của các Tổ Công đoàn đôi khi chưa được đều, nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới và chậm sáng tạo.

Mặc dù, trong những năm qua Công đoàn cơ sở Trường THPT Đạ Huoai có nhiều biến động, khó khăn và thách thức. Song, được sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban Giám hiệu, các hoạt động chuyên môn đã dần được cải thiện và ngày càng phát triển, giúp cho tư tưởng cán bộ, đoàn viên Công đoàn luôn ổn định, đồng lòng cùng lãnh đạo Nhà trường vượt những khó khăn tạm thời để xây dựng Trường THPT Đạ Huoai ngày càng phát triển xứng tầm vị thế của trường trung tâm của Huyện, trường đạt Danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia”.

Để góp phần tham gia công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Trường THPT Đạ Huoai ngày càng vững mạnh tôi đề nghị tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Một là, đối với Chi ủy tiếp tục phân công các đồng chí trong Chi uỷ phụ trách theo dõi, đôn đốc hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Coi việc chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể là một nội dung trong chương trình công tác thường xuyên của các cấp uỷ Đảng. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức đoàn thể, coi trọng việc phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch hoạt động của Nhà trường. Đồng thời Chi ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể bằng chủ trương, bằng sự gương mẫu của đảng viên, sự định hướng đúng đắn cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể chứ không thể theo mệnh lệnh áp đặt.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Công đoàn cho đoàn viên gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nâng cao nhận thức đoàn viên về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể chính trị của Nhà trường trong công tác xây dựng Đảng.

Ba là, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của đoàn viên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên.

Bốn là, tích cực nâng cao trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên.

Năm là, Các tổ chức đoàn thể chính trị trong Nhà trường thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của đoàn viên và xu thế phát triển của các tổ chức trong tình hình mới.

 Với niềm tin tưởng và khí thế mới của Đại hội chi bộ Trường THPT Đạ Huoai, trong nhiệm kỳ tới hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị nói chung trong Nhà trường, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Công đoàn chắc chắn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội chi bộ Trường THPT Đạ Huoai đề ra./.

Công đoàn viên trường THPT Đạ Huoai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *