Trường THPT Đạ Huoai ban hành Bộ Quy tắc ứng xử

Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Đạ Huoai, năm học 2019-2020

Link dowload: tại đây 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *