Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 (có đáp án)

Các em học sinh dowload đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2019 về làm rồi so sánh với đáp án. Tự chấm điểm và phấn đấu học tốt nhé. 

Download đề thi Toán tại đây . Đáp án tại đây

Download đề thi Văn tại đây . Đáp án tại đây.

Download đề thi Tiếng Anh tại đây . Đáp án tại đây.

Download đề thi Vật lí tại đây . Đáp án tại đây.

Download đề thi Hóa học tại đây . Đáp án tại đây.

Download đề thi Sinh học tại đây . Đáp án tại đây.

Download đề thi Lịch sử tại đây . Đáp án tại đây.

Download đề thi Địa lý tại đây . Đáp án tại đây.

Download đề thi GDCD tại đây . Đáp án tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *