Danh sách cán bộ giáo viên trường THPT Đạ Huoai

Hiệu trưởng: Văn Đình Sở

Hiệu phó: Nguyễn Thị Mỳ, Bùi Phương Thúy

 Tổ Văn – Anh văn

Nguyễn Thị Chín 

Lê Trần Trân Hà

Đặng Nguyễn Như Trang

Ngô Bình Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Đằng

Nguyễn Thị Tươi

Ngô Thị Vọng

Tổ Toán – Lý – Tin – CN

Nguyễn Văn Tín

Phạm Thị Huệ

Nguyễn Thị Mỳ

Lê Thị Tú Anh

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phạm Thị Nhài

Lê Thị Nga

Lê Viết Hữu

Văn Đình Sở

Nguyễn Ngọc Phú

Lê Hoàng Thành

Nguyễn Thị Sen 

 

Tổ Sử – Địa – Công Dân

Vũ Trọng Chinh

Trần Mạnh Hùng

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Thị Định

Nông Thị Thu Thuỷ

 

Tổ Hóa – Sinh – Thể Dục

Mai Thị Kiều Hạnh

Bùi Phương Thuý

Lê Thị Hồng Gấm

Ngô Thị Kim Sơn

Vũ Thị Hạnh

Nguyễn Văn An

Nguyễn Tuấn Khánh

Hoàng Ngọc Phước 

 

Tổ Hành chính văn phòng

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Như Hải

Vũ Thị Thắm

Mai Thanh Phong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *