Danh sách cán bộ giáo viên trường THPT Đạ Huoai

 Hiệu trưởng: Văn Đình Sở

 Hiệu phó: Nguyễn Thị Mỳ, Lê Thị Giang

 

Tổ Văn – Anh văn

Lê Trần Trân Hà

Đặng Nguyễn Như Trang

Nguyễn Thị Chín

Ngô Bình Nguyên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Đằng

Nguyễn Thị Việt Hoà

Nguyễn Thị Tươi

Ngô Thị Vọng

 

Tổ Sử – Địa – Công Dân

Vũ Trọng Chinh

Trần Mạnh Hùng

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Thị Định

Nông Thị Thu Thuỷ

 

Tổ Hóa – Sinh – Thể Dục

Mai Thị Kiều Hạnh

Lê Thị Giang

Bùi Phương Thuý

Lê Thị Hồng Gấm

Ngô Thị Kim Sơn

Vũ Thị Hạnh

Nguyễn Văn An

Nguyễn Tuấn Khánh

Hoàng Ngọc Phước 

 

Tổ Hành chính văn phòng

Phạm Thị Nga

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Bích Thơm

Vũ Thị Thắm

Mai Thanh Phong

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *